Kontakty

  352 352 290-292

 

 352 352 297

Vítejte na internetových stránkách

  NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:          

                              Najdete nás zde

 

Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace je městská škola pavilónového typu, založená v roce 1962. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 350 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Kapacita školy dle zřizovací listiny je 650 žáků. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z okolních sídlišť v dopravně málo exponovaném místě prakticky uprostřed města. Docházka dětí do školy ze spádové oblasti netrvá déle než 5 min., s výjimkou několika žáků dojíždějících, případně z jiné spádové oblasti.

 Další podrobnosti najdete na stránce Současnost

Aktuality