Přehled akcí: září 2020

 

Termín

Akce

Účastní se

 
1.9.
(Út)
 

15:30-16:30

Třídní schůzky
Pro rodiče žáků 1. ročníku od 15.30 hodin.

Křížová Věra, Poláková Romana

 

Slavnostní zahájení školního roku
První vyučovací hodina, přivítání žáků, upřesnění počtu žáků,počty žáků nahlásit ZŘŠ.

 

 

Porada
Pro všechny pedagogické pracovníky - od 09.15 hodin v učebně přírodopisu(2. stupeň - přízemí).

 

 
2.9.
(St)
 

 

Práce ve třídách
Oznámení rozvrhu hodin, možno vyzvednout ŽK.

 

 

Poučení
Poučení o bezpečnosti, první pomoci, požární řád a poplachové směrnice, zacházení s majetkem školy, placení způsobených škod, dodržování přezouvání, zamykání šaten a tříd, včasné omlouvání absence, seznámit žáky se schránkou důvěry a ŠPP.

 

 

Doba vyučování
1. ročník dvě vyučovací hodiny, 2. - 5. ročník 4 vyučovací hodiny, II. stupeň 5 vyučovacích hodin; dohledy na I. stupni dle rozpisu, na II. stupni netřídní.

 

 

Školní řád
Seznámení se zněním ŠŘ, včetně vzájemných vztahů, šikany, kyberšikany a dalších záležitostí.

 

 
3.9.
(Čt)
 

 

Doba vyučování
1. ročník tři vyučovací hodiny.

 

 

Vyučování i dohledy dle rozvrhu

 

 

Porada
Na MěÚ Chodov od 7.30 hodin.

Martinek Milan

 
4.9.
(Pá)
 

 

Konec kontroly lékárniček

 

 

Doba vyučování
1. ročník čtyři vyučovací hodiny.

 

 

Konec akce v papírnictví

 

 
7.9.
(Po)
 

 

Třídní schůzky
Pro rodiče žáků 5. A od 17.00 hodin.

Kotousová Marcela

 
10.9.
(Čt)
 

 

Fotografování prvňáčků
Od 9.00 hodin pro 1. A a od 10.00 hodin pro 1. B v učebně hudební výchovy(případně ve třídě).

Křížová Věra, Poláková Romana

 
11.9.
(Pá)
 

 

Bakalář
Poslední termín pro doplnění údajů v Bakaláři; nezapomeňte na nové žáky; vše musí být bez chyb kvůli statistice; žádám o důslednou kontrolu údajů své třídy!!!!

 

 
14.9.
(Po)
 

 

Fotografování žáků 1. stupně
Od 8.00 hodin v učebně hudební výchovy - dle rozpisu. Cena 280 Kč.

 

 
15.9.
(Út)
 

 

Fotografování žáků 1. stupně
Od 8.00 hodin v učebně hudební výchovy - dle rozpisu. Cena 280 Kč.

 

 
21.9.
(Po)
 

 

Akce ŠD
"Družinové rekordy" na školním hřišti od 13.45 hodin.

 

 
22.9.
(Út)
 

 

Zeměpisná exkurze
"Tatrovice a okolí" pro žáky 9. A.

Kovářík Milan, Marešová Irena

 

Přírodovědná exkurze
Farma "Kozodoj" pro žáky 4. A od 8.00 - 12.30 hodin.

Kohoutová Irena

 
23.9.
(St)
 

 

Akce ŠD
"Družinové rekordy" na školním hřišti od 13.45 hodin- pokračování.

 

 

Sportovní akce
"Školkolympiáda" - sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ - pomocníci - žáci 9. A.

Novotný Libor

 

Zeměpisná exkurze
"Tatrovice a okolí" pro žáky 9. B.

Fedorková Arnoštka, Kovářík Milan

 
24.9.
(Čt)
 

 

Primární prevence
"Nácvik sociálně psychologických dovedností" od 8.00 - 10.45 hodin pro 6. B.

Považajová Blanka

 
25.9.
(Pá)
 

 

Odevzdat podklady k závěru měsíce

 

 

Kontrola třídních výkazů
Odevzdat TV ZŘŠ ke kontrole.

 

 
29.9.
(Út)
 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pro 2. A a 2. B.

Nekysová Hana, Srnková Lenka

Zpracováno v systému Bakaláři